Адвокатська компанія АРГУМЕНТ

RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

ВСІ ПОСЛУГИ

 

 

Усна консультація                                                                          

Письмова консультація                                                                   

Досудове вирішення спорів                                                             

Складання процесуальних доументів (позови, клопотання, відзови, заяви та інше)

Юридичний супровід суб'єктів підприємницької діяльності

Комплексне юридичне абонентське обслуговування юридичних осіб

Комплексне юридичне абонентське обслуговування  фізичних осіб

Стягнення боргів

Виконання судових рішень

 

  

Захист в кримінальній справі та суді

 

приймання адвокатом документів на відповідальне зберігання

підготовка та направлення адвокатських запитів

представництво інтересів громадян та організацій на стадії розгляду матеріалів перевірки до порушення кримінальної справи

захист прав свідка, підозрюваного ,обвинуваченого, підсудног у кримінальний справі на стадіях досудового та судового слідства

зміна запобіжного заходу

представництво інтересів потерпілого,цивільного позивача

Комплексне ведення справ:

   вступ адвоката в процес

   процесуальна дія

   складання та подача процесуального документа

 

 

 Представництво в адміністративному суді 

 

юридична експертиза правової позиції в судових справах

аналіз справи

підготовка і подача необхідних процесуальних документів до суду відповідної інстанції

представництво у судовому процесі (засіданні)

надання консультації щодо виконання судового рішення

комплексне ведення справи  

 

Адміністративні правовідносини

 

 оскарження громадянами дій посадових осіб

 відносини з державними органами

 ведення переписки із державними органами

 оскарження  штрафів ДАІ 

 

 

   Представництво в господарському суді

 

  юридична експертиза правової позиції в судових справах

  аналіз справи

  надання консультації по суті справи

  підготовка і подача необхідних процесуальних документів до суду відповідної

  інстанції

  представництво у судовому процесі (засіданні)

  надання консультації щодо виконання судового рішення

  юридична експертиза договорів, контрактів та інше

  складення трудових/господарських договорів (контрактів)

 

 

 Представництво в цивільному суді 

 

юридична експертиза правової позиції в судових справах

аналіз справи

підготовка і подача необхідних процесуальних документів до суду відповідної інстанції

представництво у судовому процесі (засіданні)

надання консультації щодо виконання судового рішення

 

 

Цивільні правовідносини

 

  поділ (виділ) часток у спільній сумісній власності

  витребування з чужого незаконного володіння

  визнання договору недійсним (неукладеним)

  відшкодування моральної шкоди

  відшкодування шкоди, заподіяної залиттям квартири

  взаємовідносини з банками

  захист прав споживачів

  визнання права власності на кооперативні гаражі

 

 

 Сімейно-шлюбні відносини

 

юридичний супровід розірвання шлюбу (розлучення)                                                   

поділ майна

виділення частки спільно нажитого майна

визначення порядку спілкування з дітьми

визначення місця проживання дитини

стягнення аліментів на утримання дітей (неповнолітніх, участь в додаткових витратах)

стягнення аліментів на утримання одного із подружжя

встановлення факту батьківства

заперечування батьківства/материнства

позбавлення батьківських прав

встановлення факту проживання однією сім’єю (цивільний шлюб)

підготовка шлюбних контрактів

юридичний супровід всиновлення (удочеріння)

юридичний супровід визнання особи недієздатною (обмежено дієздатною) встановлення опіки та піклування

 встановлення факту родинних відносин

встановлення факту перебування на утриманні

встановлення факту реєстрації народження

встановлення факту смерті

 встановлення факту прийняття спадщини

встановлення неправильності запису в актах громадського стану

визнання громадянина безвісти відсутнім

 визнання громадянина недієздатним

поновлення громадянина в дієздатності

 

 Житлові правовідносини

 

розподіл особових рахунків на сплату житлово-комунальних послуг

визнання особи такою, що втратила право на користування житлом              

 усунення перешкод у користуванні квартирою та виселення (вселення)

розірвання договору найму жилого (нежилого) приміщення та зобов’язання до виселення

встановлення порядку користування приміщенням

зміна договору найму житлового приміщення

 

 Спадкові правовідносини

 

 юридичний супровід оформлення спадщини

 встановлення додаткового строку на прийняття спадщини

 визнання заповіту недійсним

 усунення від спадкування

 поділ (виділ) спадщини

 

 

 Земельні правовідносини

 

 підготовка проектів договорів купівлі-продажу земельних діляно

 підготовка та аналіз договорів сервітуту земельних ділянок

 консультування по земельному законодавству

 підготовка документів до суду та представництво в судах щодо вирішення  

 земельних спорів

 юридичний супровід отримання державних актів на землю

 

 Реєстрація авторського права

 

Реєстрація авторського права авторів на твір.                                                                

 Реєстрація авторського права роботодавця на службовий твір.                                                     

Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір.                                            

 Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір                        

Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору.

 Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору

об’єкти інтелектуальної власності: договори франчайзингу (комерційної розробка договорів на право користування концесії), ліцензійні договори тощо

 консультування з питань захисту прав на знаки для товарів та послуг, авторського    

 права, розробка можливих стратегій захисту прав

консультування з питань продажу/передачі в користування об’єктів інтелектуальної власності, використання інтелектуальних прав

 оформлення документів, реєстрація права власності торгові марки, інші об’єкти  

 інтелектуальної власності та отримання свідоцтв

представництво інтересів клієнта у Державному департаменті інтелектуальної власності, у Державному агентстві з авторських та суміжних прав

 

Підготовка, оформлення і подання заявки про реєстрацію авторського права

за підготовку до державної реєстрації авторського права:
Для фізичної особи
Для юридичної особи

за оформлення і видачу свідоцтва про реєстрацію авторського права:
Для фізичної особи
Для юридичної особи

За підготовку до держреєстрації договорів, які стосуються права автора на твір
від фізичних осіб
від юридичних осіб

Підготовка, оформлення і подання заявки на реєстрацію торговельної марки в одному класі МКТП

За кожний наступний клас МКТП

Додатково за подання в кольорі

Додатково за включення до знака назви держави «Україна»

Додатково за подання заявки кількома заявниками

Одержання свідоцтва, перевірка бібліографічних даних, передання замовнику

За публікацію про видачу свідоцтва (за кожний клас)

Додатково за публікацію у кольорі

Підготовка і подання клопотань до Укрпатенту, внесення змін у матеріали заявки

Внесення змін в Державний реєстр після видачі свідоцтва

Відповідь та мотивовані доводи на рішення про попередню відмову в реєстрації знаку

Підготовка мотивованого заперечення проти реєстрації торговельної марки третьою особою

Підготовка і подання заперечення проти рішення за заявкою та представництво у Апеляційній палаті

Підготовка матеріалів та подання заявки про визнання знака добре відомим в Україні та представництво у Апеляційній палаті

 

Реєстрація фізичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності

 

реєстрація юридичних осіб

реорганізація юридичних осіб (злиття, приєднання, виділення, перетворення)

ліквідація юридичних осіб

реєстрація зміни керівника юридичної особи (зміна директора)

реєстрація зміни засновника(ів)/учасників юридичної особи

реєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи

реєстрація зміни найменування юридичної особи

реєстрація зміни організаційно-правової форми юридичної особи

реєстрація зміни статутного капіталу юридичної особи

реєстрація зміни розміру часток у статутному капіталі юридичної особи

виправлення помилок, допущених у Єдиному державному реєстрі підприємств й організацій України (ЕДРПОУ)

одержання виписок з ЕДРПОУ про юридичну особу

постановка на облік у податковому органі відособленого підрозділу українського/іноземної юридичної особи

відкриття філій або представництв юридичної особи

одержання кодів статистики

реєстрація випусків цінних паперів, проспектів емісій

реєстрація додаткових випусків цінних паперів, проспектів емісій

 

 

 Трудові правовідносини

 

 поновлення на роботі

 підготовка та аналіз трудових та колективних договорів

 юридичний супровід вирішення трудових спорів

 юридичний супровід скорочення штату працівників

 отримання дозволів на працевлаштування іноземних громадян

 отримання посвідки на постійне (тимчасове) проживання іноземних громадян на 

 території України

 юридичний супровід реєстрації працівників

 стягнення заробітку за час вимушеного прогулу

матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників

 

 Отримання різноманітних ліцензій та дозволів:

ліцензія на «ЗОЛОТО» на роботу з дорогоцінними металами

 

Створення фінансових установ (ЛОМБАРДІВ).

 

Представництво інтересів клієнта на Кіпрі.

 

Представництво інтересів клієнта в Україні:

       Київська область.

       Житомирська область.

       Чернігівська область.

 

Консультації по питанням оподаткуванню фізичних осіб.

 

Купівля-продаж корпоративних прав, консультації і допомога при продажу чи купівлі «готових» зареєстрованих підприємств.

 

 

Консультації, допомога і юридичний супровід клієнта при його бажанні інвестувати в економіку України.

 

Лобіювання законних інтересів клієнта.

 

 

 

УВАГА!

Цей перелік послуг, не є вичерпним. Ми надаємо юридичну допомогу у різноманітних галузях права. За більш детальною інформацією прохання звертатись до нас за номером телефону вказаному в контактах.

 

 

 

 


Зв
`язатися з нами

Тел. (044) 228 - 15-13


Електронна пошта

info@atty.net.ua


© 2018 All right reserved www.atty.net.ua