Адвокатська компанія АРГУМЕНТ

RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Особливість заповіту полягає в тому, що цивільно-правові наслідки настають не негайно, після належного волевиявлення у відповідній формі, а лише після смерті особи, яка його склала. Тому питання щодо дійсності заповіту зацікавлені особи можуть ініціювати лише після смерті спадкодавця, тобто після відкриття спадщини, коли заповіт набуває реальну силу.
Заповіт, як правочин, підпорядковується загальним правилам про вчинення правочинів та їх недійсності.
Заповіт, складений недієздатною особою, представником від імені заповідача, тобто особами, які не мають права на його складання, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення форми, є нікчемним (абсолютно недійсним). Тому визнання такого заповіту недійсним судом не вимагається.
Заповіт може бути визнано судом недійсним тільки за позовом зацікавленої особи з наданням відповідних доказів цієї обставини. Наприклад, заповіт, складений під впливом насильства з боку спадкоємця.
За позовом заінтересованої особи суд також може визнати заповіт недійсним, якщо він був складений особою під впливом фізичного або психічного насильства, або особою, яка через стійкий розлад здоров'я не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.
Для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, що давало б підставу визнати, що особа не розуміла значення своїх дій і не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу.
Зазначена підставу для визнання заповіту недійсним досить часто зустрічається на практиці. Підготовка такого роду позову забере у Вас дуже багато часу і сил, оскільки необхідно зібрати досить багато письмових доказів в різних установах.
Щоб уникнути помилок, а також в цілях економії часу та реального вирішенні питання краще звернутися до фахівців.
Компетентність у цій сфері дозволяє юристам АДВОКАТСЬКОЇ КОМПАНІЇ АРГУМЕНТ в найкоротший термін і найбільш якісно надати Вам наступні послуги:
♦ складання позову про визнання заповіту недійсним;
♦ складання запитів, листів у відповідні установи для отримання необхідної документації;
♦ складання клопотань про призначення експертизи;
♦ представництво Ваших інтересів в судах різних інстанцій;
♦ представництво Ваших інтересів на стадії виконавчого провадження;
♦ та інші.


Зв
`язатися з нами

Тел. (044) 228 - 15-13


Електронна пошта

info@atty.net.ua


© 2018 All right reserved www.atty.net.ua