Адвокатська компанія АРГУМЕНТ

RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, які включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

            Зміст корпоративних прав складає комплекс правомочностей управлінського та майнового характеру:

 

до управлінських правомочностей відносяться:

 

 - Право брати участь в управлінні справами товариства;

 - Право учасника товариства на отримання інформації про діяльність товариства;

 - Право вийти в установленому порядку з товариства.

 

            до правомочностей майнового характеру належать:

 

 - Право брати участь у формуванні статутного фонду товариства;

 - Право розпоряджатися своїми корпоративними правами;

 - Право на виділ частки в майні в разі виходу з товариства;

 - Право на отримання майна та коштів при ліквідації товариства.

 

АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ надає комплекс консультаційних та юридичних послуг у сфері купівлі-продажу корпоративних прав:

 

■ передача частини в статутному фонді, придбання акцій;

■ збільшення / зменшення статутного фонду;

■ розробка схем придбання контрольного пакета акцій (поглинання);

■ підготовка і проведення загальних зборів товариства;

■ створення органів управління товариством;

■ створення асоціацій, корпорацій, холдингів, концернів;

■ правова допомога у вирішенні питань, віднесених до компетенції Антимонопольного комітету України;

■ судовий захист корпоративних прав.

 

 


Зв
`язатися з нами

Тел. (044) 228 - 15-13


Електронна пошта

info@atty.net.ua


© 2018 All right reserved www.atty.net.ua