Адвокатська компанія АРГУМЕНТ

RSS - международный формат, специально созданный для трансляции данных с одного сайта на другой.
Google SiteMap
Valid XHTML 1.0 Transitional

Інтелектуальна власність є своєрідним видом власності. Це збірне поняття, що означає сукупність виняткових прав на результати творчої діяльності і засоби індивідуалізації. Включаючи права, пов'язані з літературним, художнім і науковим твором, виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо-і телепередач, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань і т.п.

Тому і правовідносини, які виникають у цій сфері, мають свої особливості. Всі результати інтелектуальної власності людини повинні бути належним чином оформлені, відповідно до вимог закону.

Юристи нашої Компанії нададуть Вам юридичні послуги з усіх аспектів права інтелектуальної власності з моменту його виникнення і в процесі його використання.

Зокрема, АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ надає такі послуги в сфері інтелектуальної власності:

■ Консультування з питань інтелектуальної власності;

■ Розробка договорів повної або тимчасової передачі прав інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів франчайзингу;

■ Патентування винаходів і корисних моделей;

■ Реєстрація товарного знака;

            ■ Реєстрація прав на промислові зразки;

            ■ Реєстрація прав на винаходи і корисні моделі;

            ■ Реєстрація прав на позначення походження товару;

            ■ Реєстрація авторських і суміжних прав на твори науки, літератури, мистецтва;

            ■ Реєстрація авторських і суміжних прав на комп'ютерні програми (бази даних);

■ Супровід угод, пов'язаних з використанням і або передачею прав інтелектуальної власності;

■ Складання юридичних висновків з окремих питань права інтелектуальної власності;

            ■ Проведення комплексного юридичного аналізу об'єктів права інтелектуальної власності юридичних осіб;

            ■ Юридичний аналіз документів;

■ Захист прав інтелектуальної власності (досудовий і судовий захист).

 


Зв
`язатися з нами

Тел. (044) 228 - 15-13


Електронна пошта

info@atty.net.ua


© 2018 All right reserved www.atty.net.ua